Daniel Belinchón

Sociòleg, Màster en Comunicació Audiovisual per la  Universitat Jaume I. Gestor i productor cultural. Des de 2003 és el director de Festival  de Fotografia IMAGINÀRIA Photography Festival  que es realitza a la província  de Castelló de la mà de la Universitat Jaume I i en col·laboració amb diverses  institucions i entitats. 

És també el promotor de FOC (Fotografía Observatorio Cultural) i director de FER FOC, Fira Professional de la Fotografía de Castelló. 

Entre els anys 2001 i 2013 va ser coordinador de l'Aula de Fotografia de la Universitat Jaume I i responsable de el Projecte Expositiu de la Llotja del Cànem. Ha estat director també de seminaris, tallers i cursos de formació en temes relacionats  amb la cultura visual, l'art i la fotografia. En aquest temps ha participat en la realització  de més de 500 mostres expositives, fonamentalment fotogràfiques, fent tasques de  comissariat, disseny d'exposicions, art final i muntatges expositius. Actualment compagina la seva feina com a gestor i productor cultural freelance, amb  l'activitat de docent en formació no reglada, i com a assessor-consultor en el disseny de  projectes culturals.