Ajudes a produccions artístiques de petit format

Àrea Oberta es crea amb l’objectiu de facilitar la creació i la presentació de nous espectacles i propostes escèniques.

Un servei d’acompanyament, assessorament i coproducció que permet a professionals del sector obtindre un mínim dels recursos necessaris per a dur a terme el procés de creació i presentació de la seva proposta.

Els serveis i recursos que es posen a disposició en esta àrea son els següents:

 

- Local d’assaig

 

- Accés a la dotació tècnica:

Llums

Equip audiovisual

- Preus especials en realització o assessorament de: 

Direcció

Vestuari

Escenografía

Il·luminació i só

 

- Estrena en exclusiva en la programació de la sala.

 

- Difusió i promoció de l’espectacle en les XXSS i grups de difusió de la sala.

 

- Preferència en la programació de Sala Zona 3 de les futures propostes y/o espectacles de les companyies o professionals que hagin participat prèviament en el programa d’ajudes a la producció teatral Àrea Oberta.

 

Les companyies, professionals i associacions del sector teatral que vulguen accedir als serveis i al programa d'ajuda a la producció poden sol·licitar més informació en area.abierta@salazona3.es